I årtusinder har både den traditionelle kinesiske lægekunst og yoga brugt mad til at bringe os i balance, fysisk, følelsesmæssigt og mentalt, og klassificeret forskellige fødevarer efter yin og yang princippet. Yin er det receptive, passive, lunare, ydre aspekt. Yang er det aktive, solare, dynamiske, indre aspekt.

Vi lever i en tid hvor vi let får yin overbalance – vi er udsat for en stor mængde ydre og materielle påvirkninger, snarere end et rigt indre, spirituelt liv. Vi kan nemt ende i en konstant tilstand af overvejende yin. Letpåvirkelige af den ene eller anden nyhed, følelsesmæssigt svingende efter omstændighederne, og med muligheden for en mængde helbredsmæssige sygdomme til følge. Derfor kan de fleste af os have gavn af en kost der overvejende indeholder yang fødevarer, og i perioder ligefrem at spise en kost der udelukkende indeholder yang mad. Det giver os klarhed, centrering, fasthed, mentalt fokus og dynamik.

Her får du en tabel over fødevarer så du kan tjekke din yin-yang balance:

Download PDF